BOOST Benchmark Tool: Podnieś potencjał organizacji, na rzecz której działasz, do budowania korzyści społecznych poprzez działania kulturalne i artystyczne!

Witaj na stronie BOOST Benchmark Tool, dedykowanego liderom i liderkom, aktywistom i aktywistkom sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego!

Jakie korzyści może przynieść skorzystanie z BOOST Benchmark Tool organizacji, na rzecz której działasz?

  • Podniesie swój potencjał do budowania spójności społecznej, promowania włączenia społecznego i aktywności obywatelskiej,
  • Zyska większą świadomość na temat swoich mocnych stron i wyzwań, z jakimi warto się zmierzyć, w trzech powyższych obszarach,
  • Podniesie swój potencjał włączający, i w stosunku i do swoich ludzi i do swoich działań,
  • Przygotuje się, by docierać do nowej publiczności, odbiorców i odbiorczyń, klientów i klientek, interesariuszy i interesariuszek,
  • Uzyska informacje ważne dla planowania przyszłych działań...

Jak to działa?

BOOST Benchmark Tool jest podzielone na trzy obszary tematyczne: 1. Program i Działania Organizacji; 2. Struktura Organizacji, 3. Sieciowanie i Współpraca. W ramach tych trzech obszarów, Ty (i inne osoby działające na rzecz tej samej organizacji) mogą dokonać samooceny Waszych działań i ich wpływu na obszary: włączenia społecznego, spójności społecznej, aktywności demokratycznej. Wraz z wynikiem otrzymasz kilka wskazówek, jak zwiększać potencjał włączający organizacji.

Możesz korzystać z BOOST Benchmark Tool bez rejestracji i uzyskiwać indywidualne wyniki.

Dlaczego warto dokonać rejestracji i utworzyć konto w BOOST Benchmark Tool?

Posiadanie konta użytkownika/użytkowniczki umożliwi Ci powrót do uzyskanych wyników w panelu użytkownika/użytkowniczki po zakończeniu pracy z BOOST Benchmark Tool, w późniejszym terminie. Rejstracja umożliwia także dostęp do zbiorczych wyników dla organizacji, na rzecz której działasz: Jako administrator/administratorka konta, będziesz mógł/mogła wygenerować unikalne linki do kwestionariusza i przesłać je innym osobom z Twojej organizacji. Po wypełnieniu kwestionariusza, wszystkie te odpowiedzi zostaną zebrane i udostępnione w Twoim panelu użytkownika/użytkowniczki. Posiadanie konta użytkownika/użytkowniczki umożliwia również korzystanie z BOOST Benchmark Tool na różne sposoby. Na przykład, możesz wypełnić kwestionariusz ponownie w późniejszym terminie i porównać wyniki, aby zobaczyć czy nastąpiła poprawa/zmiana. Możesz również rozesłać linki do kwestionariusza do osób działających na róznych poziomach organizacji (np. zarząd, wolontariusze i wolontariuszki, pracownicy i pracowniczki), a następnie porównać wyniki na tych różnych poziomach.

Zapomniałeś hasła?