Orodje za samoocenjevanje s primerjalno analizo (Benchmark Tool): Vzpodbujanje družbenih koristi v kulturi

Dobrodošli v orodju za samoocenjevanje v sklopu projekta BOOST, ki je namenjeno vodjem in akterjem na področju kulturnih dejavnosti, ljubiteljske kulture, prostovoljne organizacije kulturnih dogodkov in kulturne dediščine.

Kakšne koristi bo vaši organizaciji prineslo orodje za samoocenjevanje?

  • Okrepilo bo potencial vaše organizacije za prispevanje k socialni vključenosti, socialni koheziji in aktivnemu državljanstvu.
  • Povečalo bo samozavedanje o prednostih in izzivih vaše organizacije na treh ključnih področjih (vsebinskih sklopih).
  • Okrepilo bo inkluzivni potencial vaše organizacije, njenih članov in dejavnosti.
  • Pomagalo vam bo doseči novo občinstvo, člane in zainteresirane strani.
  • Pomagalo vam bo načrtovati prihodnje projekte.

Kako orodje deluje?

Orodje za samoocenjevanje je razdeljeno na tri vsebinske sklope (program in dejavnosti, struktura organizacije, mreženje in sodelovanje), ki vam pomagajo pri samoocenjevanju vpliva lastnih dejavnosti na področju socialne vključenosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva.

Orodje (Benchmark Tool) lahko za individualne rezultate uporabljate brez registracije.
Za dostop do vseh funkcij se morate registrirati.

Zakaj se prijaviti

Če ustvarite uporabniški račun, boste lahko v uporabniški nadzorni plošči pozneje ponovno dostopali do svojih rezultatov. Poleg tega vam omogoča skupni razmislek znotraj vaše organizacije. Kot administrator računa boste lahko posameznikom znotraj svoje organizacije ustvarili in posredovali edinstvene povezave do ankete. Ko anketo izpolnijo, so vsi odgovori zbrani in predstavljeni na vaši nadzorni plošči. To vam omogoča različne načine uporabe vprašalnika, na primer ponovno ga lahko izpolnite po določenem časovnem obdobju in primerjate rezultate, da vidite napredek skozi čas. Vprašalnik lahko pošljete tudi različnim članom v svoji organizaciji (npr. vodstvu, prostovoljcem, osebju) in rezultate primerjate še na tej ravni.

Ste pozabili geslo?